NangSaigon8568

GBP/USD: tạo đáy H4

Giá lên
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU sau 1 thời gian giảm đã về đến khu vực hỗ trợ 1,255-1,257 và tạo đáy trên khung h4, giá hiện tại đã chính thức vượt qua ma7 nên sẽ tiếp tục di chuyển về bb giữa tại khu vực 1,260-1,262 hoặc cao hơn là khu vực kháng cự gần bb trên tại 1,270-1,271
Đã hủy lệnh:
Thủng hỗ trợ @@
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.