NangSaigon8568

GBP/USD: tạo đáy H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU sau 1 thời gian giảm đã về đến khu vực hỗ trợ 1,255-1,257 và tạo đáy trên khung h4, giá hiện tại đã chính thức vượt qua ma7 nên sẽ tiếp tục di chuyển về bb giữa tại khu vực 1,260-1,262 hoặc cao hơn là khu vực kháng cự gần bb trên tại 1,270-1,271
Đã hủy lệnh: Thủng hỗ trợ @@