URIFX

GBPUSD: Có breakout không?

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
USD có trend ngắn giảm.
Nếu GBP vượt được ải này sẽ có bull mạnh.
Bình luận:
Chốt lệnh 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.