FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Buy GBPUSD

ENTRY 1.35223

sl 1.35132

tp 1.35684

lợi nhuận 5R
Bình luận: mình chốt rồi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.