Kienthucforex

Canh sell GU khi giá hồi

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trong tuần trước chúng tôi đã đưa ra nhận định, sau khi giảm gần về keylevel khung ngày, giá GU có thể hồi trong tuần này và thực tế GU đã hồi rất mạnh, hiện tại nó đang nằm tại vùng fibo thoái lùi 0.382. Tuy nhiên, momen trước đó tăng mạnh, nên đây chưa phải là vùng để sell
nhà đầu tư nên chờ tới vùng fibo 0.5, 1.3780. tại đây có thể xảy ra phân kỳ giảm ở MACD và sell xuống.
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.