Kienthucforex

Canh sell GU khi giá hồi

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trong tuần trước chúng tôi đã đưa ra nhận định, sau khi giảm gần về keylevel khung ngày, giá GU có thể hồi trong tuần này và thực tế GU đã hồi rất mạnh, hiện tại nó đang nằm tại vùng fibo thoái lùi 0.382. Tuy nhiên, momen trước đó tăng mạnh, nên đây chưa phải là vùng để sell
nhà đầu tư nên chờ tới vùng fibo 0.5, 1.3780. tại đây có thể xảy ra phân kỳ giảm ở MACD và sell xuống.
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ.

Bình luận