OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sự thoái lùi giảm DXY là cơ hội buy lên đối với GU.
Chiến lược như trên biểu đồ !