Truong18

Tương lai mới lại mở ra cho GBPUSD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá sau khi chạm hỗ trợ ngày và tuần đã cho các tín hiệu rất tốt trên các khung h1 và h4 rồi bật tăng trở lại để bắt đầu thoát khỏi đợt điều chỉnh kỹ thuật của giá .
Giá dự kiến sẽ tìm về đỉnh cũ 1.412 theo nhận định bản thân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.