startryu

GBPUSD - deal sell H1 (mô hình VDV)

Giá xuống
startryu Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung H4 giá chạm về Key level H4 và đã tạo False

Khung H1 chúng ta nhìn thấy 1 mô hình VDV bắt đầu đc Set up

giá về lại vùng Vai thứ 2 để Retest và kiến nghị anh em Sell Limit tại đây

Entry Sell limit : 1.35222

SL : 1.35436
TP 1 : 1.31821
TP2 : 1.28133

Tỷ lệ điên rồ nhưng nếu quản trị rủi ro tốt thì chúng ta ko sợ sự điên rồ

R:R 1:17
R:R2 1:33
Đóng lệnh: dừng lỗ:
deal này SL rồi các anh em ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.