startryu

GBPUSD - deal sell H1 (mô hình VDV)

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung H4 giá chạm về Key level H4 và đã tạo False

Khung H1 chúng ta nhìn thấy 1 mô hình VDV bắt đầu đc Set up

giá về lại vùng Vai thứ 2 để Retest và kiến nghị anh em Sell Limit tại đây

Entry Sell limit : 1.35222

SL : 1.35436
TP 1 : 1.31821
TP2 : 1.28133

Tỷ lệ điên rồ nhưng nếu quản trị rủi ro tốt thì chúng ta ko sợ sự điên rồ

R:R 1:17
R:R2 1:33
Đóng lệnh: dừng lỗ: deal này SL rồi các anh em ạ