PKTeam

GU - Tăng điểm

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đang thể hiện đà tăng điểm.
Canh mua breakout vùng zone hồng hiện tại hoặc mua tại tất cả các demand.
Hướng mục tiêu đến 1.307 và xa hơn ở 1.4

Bình luận