Blogngoaihoi

Cập nhật GBPUSD phiên mỹ 2/12- Mô hình harmonic giảm

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cập nhật GBPUSD phiên mỹ 2/12- Mô hình harmonic giảm.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh giá hiện tại- Bán 1.3335, Stop 1.3375, TP 1.335-1.33.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.