Tramcuong2020

GBPUSD Xh tăng tiếp diễn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đến vùng phe Mua tham gia đẩy giá lên mạnh.
Đặt lệnh limit

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.