FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
SETUP 1
- nến D tăng dần nhưng tick vol giảm dần thể hiện lực tăng giảm
- cây nến H4 giảm trước đó có thân dài và vol đột biến nhưng đã bị chặn lại 1 nhịp > thể hiện có phe mua tại đây
- giá đến vùng phản ứng của h4 trước đó và giảm điều chỉnh > vùng pư có hiệu lực
- vào lệnh tại zone mới tạo ra hoặc dùng VP đo cụm nến có tick vol cao ở zone để chọn POC đẹp

SETUP 2 ĐÁNH THEO HIGH LIQUIDITY ZONE - SDE VÀ SGB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.