FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
SETUP 1
- nến D tăng dần nhưng tick vol giảm dần thể hiện lực tăng giảm
- cây nến H4 giảm trước đó có thân dài và vol đột biến nhưng đã bị chặn lại 1 nhịp > thể hiện có phe mua tại đây
- giá đến vùng phản ứng của h4 trước đó và giảm điều chỉnh > vùng pư có hiệu lực
- vào lệnh tại zone mới tạo ra hoặc dùng VP đo cụm nến có tick vol cao ở zone để chọn POC đẹp

SETUP 2 ĐÁNH THEO HIGH LIQUIDITY ZONE - SDE VÀ SGB