GKFXPrimeVN

GBPUSD - 03/07/2018

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,3145

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3145 với mục tiêu 1,3110 & 1,3090.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3145, có thể tới 1,3180 & 1,3210.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3145 giới hạn khả năng tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.