KiemcomCapital

GBPUSD cũng buy theo đà tăng

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Toàn họ nhà G canh điểm buy . Kèo nguy hiểm cần hạ lot
Buy vùng 1.240x
SL 1.2370
TP 1 30 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 đỉnh cũ 1.247

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.