HHermes

Bắt đáy GBPUSD vùng 125xxx, target theo mũi tên trên chart

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Bắt đáy GBPUSD vùng 125xxx, target theo mũi tên trên chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.