DatTong

Thảo luận mô hình: Three Falling Peaks.

Đào tạo
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Thảo luận mô hình: Three Falling Peaks.
Xác định mô hình
Hướng dẫn giao dịch
Các phân tích trước đó
- - - ( Link: Textbook Encyclopedia of Chart Patterns, 2Ed, page 684-697)
Bình luận:
Three falling peaks on H4 USDCAD :

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.