Tungle111

20/07/21: GBP/USD breakout sideways hình thành xu hướng giảm

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tỷ giá cặp ngoại hối GBP/USD hôm qua đã giảm rất mạnh khi giảm gần 90 pips từ 1.3740 xuống vùng 1.3670.
Qua đó chính thức breakout xu hướng sideways để hình thành xu hướng ngắn hạn.
Vùng kháng cự của xu hướng downtrend mới này sẽ là hỗ trợ của vùng 1.3740.
Giao dịch được đóng thủ công:
Không vào được lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.