tradafx

Đợi thiết lập bán với GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ, mô hình đảo chiều hai đỉnh.
Giá đã phá vỡ Key level và hiện tại có động thái tăng retest.
Tại đây chờ xuất hiện thiết lập bán xuất hiện có thể vào lệnh giao dịch với GBPUSD.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.