Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC GBPUSD NGÀY 02/12/2021

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell GBPUSD SL TP như hình. SL 30 PIP. TP 30 PIP.
Lệnh đi 1 giá tương đương với 10 pip nhớ cài SL hòa vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.