GAMOFX

GBPUSD kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
hôm qua GBPUSD đã có lực tăng mạnh trên D1 bắt nguồn từ beartrap MN .
hiện tại ngắn hạn giá đang hình thành kịch bản tam giác tích lũy, nếu bạn chắc chắn hãy đợi giá break trendline tam giác để vào lệnh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.