FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD Buy

entry 1.35377

sl 1.35337

tp 1.35505

lợi nhuận 3R
Bình luận: có thể kéo sl về entry
Bình luận: 1h42,mình kéo SL hòa vốn để bảo toàn rủi ro
Bình luận: hòa cũng là đc, kì vọng hơi cao nên phải chấp nhận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.