IACapital

Tín hiệu sell GBPUSD điều chỉnh cuối tuần

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD
- Giá đã chạm kháng cự sau một loạt các tin tức chính sách tiền tệ của ANh được công bố.
- Hiện tại đà tăng đã lên đến ngưỡng kháng cự như nhận định ngày hôm qua và hiện cuối tuần áp lực take profit các trạng thái long hôm qua có thể sẽ đóng.
Chiến lược giao dịch: chúng ta chờ sell tương tự EURUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.