OzymandiasK

"THE CABLE" TRONG ĐẦU NĂM 2020. TIẾP TỤC XU HƯỚNG TĂNG DÀI HẠN.

Giá lên
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Thứ nhất, xu hướng tăng dài hạn của GBPUSD là 1 điều mình đã dự đoán và nói từ tháng 8/2019.
- Thứ hai, hiện tại, xu hướng tăng này càng được củng cố hơn về mặt PTKT. Nhìn vào chart tuần hay chart tháng ta nhìn thấy GU đã break khỏi trend giảm với 1 lực tăng rất mạnh ( 6 tháng cuối năm vừa rồi).
- Mục tiêu tiếp theo của GU hay còn gọi là vùng hút giá rất cứng là vùng 1.43 ( vùng giá đã phản ứng rất nhiều lần trong quá khứ).
!!! Hiện tại !!! , mình dự đoán 1 nhịp giảm của GU xuống vùng 1.27 ( là 1 vùng hỗ trợ tháng, đồng thời cũng là test lại trend đã break), sau đó GU sẽ tăng đến mục tiêu trước mắt là vùng 1.39.
1 trong những deal mình sẽ vào là
BUY LIMIT GU tại 1.26900
sl 1.22000
tp 1.39000
RR 2:5. Goodluck.

Bình luận:
Mọi chuyện chạy đúng như dự kiến và chúng ta sẽ ăn dần con sóng này cho đến tận 1.40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.