LuTienSinh

GBPUSD: Phá cản rồi thăng thiên?

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mặc dù tuần trước GBPUSD đã phục hồi nhẹ do sự suy giảm USDindex và GDP Bảng Anh khá tốt, tuy nhiên chúng ta có thể thấy ngưỡng kháng cự 1.27 vẫn là mốc tâm lý quan trọng GBPUSD . Điều này đang phản ánh rõ trên Chart D1. Tiếp theo đó giá sau khi chạm về swing higher được tạo ra trước đó: vùng 1.268x đẫ có điều chỉnh vẫn đang cho thấy GBPUSD tiếp tục có sự điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ gần nhất. Do vậy theo quan điểm Ad GBPUSD tạm thời sẽ không buy, ngược lại chúng ta có thể Sell ngắn hạn.
Sell GBPUSD 1.26650 với SL 1.26900 và TP 1.25900. Stoploss có 25pip thôi nhé nên đừng quên cài nha mấy ba!

Bên cạnh đó, cần lưu ý thêm, với những biến chuyển kinh tế gần đây chỉ cần một động thái Brexit tốt thì khả năng GU thăng thiên sẽ rất cao vậy nên SL là điều tiên quyết nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.