Ditrki1508

GU sell khung m15

Giá lên
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu tuy đang trong sóng giảm nhưng đã chững lại ở khung D đây là cú sóng hồi ae cân nhắc vào lệnh và dịch về entry lệnh limit
Bình luận: Vội vào lệnh viết nhầm BUY GU khung m15 nhé :)
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.