JQKforex

GU đợi chờ cú đi lên

Giá lên
JQKforex Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Trong pha trung hạn , ảnh hưởng từ liên minh AUKUS mà nước anh khởi xướng là tín hiệu đầu tiên khai màn cho sự trở lại của Anh trên toàn cầu sau sự kiện Brexit 18 tháng trước.
- Liên minh mới sẽ xúc tiến sự sôi động của thị trường với các mã GPB USD AUD
-
Pha ngắn hạn trenline cản tàu của GBPUSD cho 1 lệnh BUY hợp thời thế

GBPUSD BUY 1.3636
SL 1.3594
TP 1.3686
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: GU đã bay lên đúng vùng chốt lời +50pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.