HanHanVuong

xu hướng cặp ngoại hối GBP/USD trong tuần tới

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
xu hướng cặp ngoại hối GBP/USD trong tuần tới