dinhchien

GBPUSD - Long signal by Elliot targets 30-8

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Daily up
H4 corrective and up
* H1 occurs Elliot targets signal.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.