THINHGJ

GBPUSD waits for a buy signal

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
support : 1.298 - 1.305
resist : 1.3013-1.3022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.