Donald_Nguyen

GBP/USD củng cố trên mức 1,2600

Donald_Nguyen Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vì được thúc đẩy bởi đồng Đô la Mỹ yếu hơn, GBP/USD tiếp tục giữ vững trên mức 1,2600 và giao dịch ở mức cao nhất trong hai tháng. Trước đó nó đã đạt đỉnh ở mức 1,2645 trước khi thoái lui và tìm kiếm hỗ trợ ở mức 1,2600. Tại thời điểm viết bài giá đang giao dịch ở mức 1,2639 và ổn định trên khung thời gian 4 giờ.

Kênh tăng giá đã được thiết lập do đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá kiểm tra lại mức 1,2547 một lần nữa.

Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.