OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh buy GU khi GU phá qua vùng 1.3774 với mức kỳ vọng 1.3828
SL 1.3744 ( 30pip )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.