Kalima102

Buy ngắn GBPUSD

Kalima102 Pro Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đón đầu xe lửa, buy ngắn 2R....chờ kết quả.
Đã hủy lệnh: Lực lên kém, cắt hòa vốn
Bình luận: Chán, cắt xong lệnh chạy phi profit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.