thudong9497

phân tích GBPUSD ngày 24/8/2021 theo PA

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
1, Xu hướng giảm khung h4
2, tại khung D giá đang có mẫu nến đảo chiều rất đẹp tại keylevel quan trọng
3, khung h1 rõ hơn là khung m15 giá trong mô hình tam giác
Kì vọng giá break lên tiến đến kháng cự H4 sau đó tiếp tục giảm điểm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.