phananhhoang246

GBPUSD kết thúc chu kì giảm

FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu đang trong vùng hỗ trợ quan trọng ,sức bán yếu dần chuẩn bị cho một chu kì tăng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.