NguyenThang33

GU - Theo các pro short thôi

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang tiếp cận mức kháng cự đầu tiên tại 1.3238 (61.8% extension, 61.8% Fibonacci retracement ) tại đây sẽ có khả năng giá bị giảm xuống tới đường hỗ trợ chính lại mốc 1.3105 (61.8% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.