ThanhThaoMC

02/05 GBPUSD daily chart tăng dài hạn

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đã kết thúc đợt sóng chính đầu tiên của mình bằng sóng ABC (màu đỏ) và sóng ABC điều chỉnh màu xanh lá cây.
Với giá vượt qua đường xu hướng màu xanh nhạt, nó sẽ tăng tiếp sóng thứ 3
P/S: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.