Tungbet888

GU đang có dấu hiệu bị phá vỡ sau khi H4 đóng dưới giá 1.36200

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
tham khảo canh đặt lệnh trước nhé anh em,
Canh đặt lệnh sell stop tại 1.36200

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.