NgocHaiPearlie

GBPUSD - Xu hướng kỳ vọng giảm lại trong tuần tới

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kỳ vọng dấu hiệu đảo chiều trên chênh lệch lợi tức trái phiếu sẽ hỗ trợ cặp GBPUSD giảm trở lại, tình hình Brexit tạm thời vẫn còn nhiều rủi ro chưa có deal..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.