dinhchien

GBPUSD - tăng tại khung H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung H4 đã có quy tắc sóng
Dừng lỗ nếu phá quy tắc sóng đối xứng
3 mục tiêu tính bằng lý thuyết Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.