UnknownUnicorn7722570

Sell G/U

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
giá đã sw trong thời gian qua, và hiện tại giá đã đến zone trên của vùng sw , nên đơn giản là chúng ta vào sell
Đóng lệnh: dừng lỗ: Theo cách chúng ta nên quản lý lệnh, khi giá đi dương ~1R thì chúng ta dời sl entry. Cũng không bất ngờ khi giá test lại Dz (Sz vừa bị break) và tăng tiếp vì đã sw 3 hôm rồi. Cũng đến lúc đột phá đến vùng giá tiếp theo rồi.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.