FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gía đã hồi về ngưỡng kháng cự bị phá trước đó với lực yếu dần.Chúng ta sẽ bán xuống nếu tại ngưỡng này xuất hiện một nến giảm(Daily).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.