GKFXPrimeVN

GBPUSD và mô hình cái nêm hướng xuống. Buy lên!

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại các thông tin về Brexit đang ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến GBP và cặp tỉ giá GBPUSD cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ. Có thể thấy thông tin về Brexit đang hỗ trợ cho GBP tăng giá trị so với USD. Một số các thông tin kinh tế không đạt kỳ vọng của kinh tế Mỹ cũng làm cho USD giảm đặc biệt là NFP đầu tháng 3. Khuyến nghị BUY GBPUSD , các mức SL và TP có trên hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.