dinhchien

GBUSD - PP giao dịch 3 MH, price action & Elliot 30-8

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá bán rồi tăng
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.
------
* Xác suất 50/50, rủi ro áp dụng 1% tài khoản cho 2 lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.