BLESSINGS-ELLIOTTWAVE

GBPUSD Elliott Wave

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tôi nhận định con sóng thứ 4 đang di chuyển với cấu trúc tam giác abcde. Canh mua vùng 1.3000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.