minhdang3264

GBPUSD Shory ( Educational purpose)

minhdang3264 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Target: 1.25200
SL: 1.2600
Risk/reward: 2.6


We are resembling the chart from exacty 4yrs ago (July 2015)
Bình luận:
Waiting for markit composite PMI of Euroean Unions
Bình luận:
From Markiteconomic:
UK PMI: 50.2 vs Previous: 51.0:Growth speed slowly decline in June. Expect a slight drop in GBP?
Đã hủy lệnh:
A foul in trend line plus a pin bar at 3th July 14-15h(GMT+7) - H1 indicating a LONG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.