tradafx

Nhận Định Thị Trường Forex 06/5: Đô Mỹ Tiếp Tục Tăng Trưở

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận Định Thị Trường Forex 06/5: Đô Mỹ Tiếp Tục Tăng Trưởng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.