GAMOFX

SĂN TÍN HIỆU THEO TREND GBPUSD GIẢM DÀI HẠN

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD GIẢM !
SĂN TÍN HIỆU THEO TREND GBPUSD GIẢM DÀI HẠN
bài phân tích + tín hiệu hôm qua theo ý tưởng GBPUSD xuất hiện đầy đủ điều kiện cho mô hình giảm giá, tôi tiếp tục theo dõi và bồi thêm các lệnh ngắn hạn theo xu hướng giảm giá, và trên đây là 1 ví dụ thực tế.
tỷ lệ RR cao có lợi thế !
LH hỗ trợ nếu bạn là newbie : 0388666075

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.