FAST-TRADING

GBPUSD tiếp tục xu hướng giảm, những điểm cần lưu ý!!!

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15 - H1

#GBPUSD M15-H1 tạo tín hiệu duy trì đà giảm rất sớm (điểm phá giá giả - fakey). Chúng tôi không nghi ngờ về điều này, với cấu trúc được củng cố trên H1 - H4 và TRUNG HẠN. Biến động hiện tại, cấu trúc M15 #GBPUSD mới được hình thành sóng (1) và sóng (2). Cơ hội mở vị thế BÁN trên sóng (3) sẽ được quan tâm. Chúng tôi sẽ quan sát và kết hợp phân tích cơ bản để duy trì sự thận trọng!

Các bài nhận định trước, chúng tôi cũng đã đề cập về vùng giá cho là làm chậm đà giảm của #GBPUSD là VÙNG CẦU D, W ( SUPPLY ZONE D,W). Sự biến động gần vùng này được chúng tôi đặt mức độ THẬN TRỌNG cao hơn với các vị thế BÁN tiếp tục được mở trên ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tập trung cho điều này.

#GBPUSD H1 thể hiện rõ như tôi đã vẽ trên chart. Nếu nói về mô hình elliott thì mô hình FL được cho sẽ là mô hình tiếp diễn xu hướng hiện tại. Việc giá phá vỡ trend chanel thể hiện việc duy trì này càng thêm củng cố và cơ sở cho những lập luận của chúng tôi.

Đối với một nhà đầu tư nào,hạn chế rủi ro bằng cách chỉ giao dịch với mô hình mình thân quen, nó sẽ duy trì phong độ của bạn trên thị trường này. Bạn cần chúng tôi giúp đỡ thì hãy liên hệ nhé!!!!

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.