dinhchien

GBPUSD - tăng tại khung h1

Giá lên
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trước đó đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều cho xu hướng tăng sau khi phá vỡ qui tắc sóng đối xứng tại 120% fibo. Sau đó điều chỉnh về giá hiện tại.
Khung thời gian nhỏ hơn 30 phút qui tắc sóng đối xứng xu hướng giảm bị phá vỡ tại 120% cho tín hiệu mua theo tín hiệu xu hướng Tăng khung 4 giờ

Bình luận