OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD SELL AT SL 20pips TP 1.36800
.Buylimit ZONE 1.35800-136 SL 50pips TP 200pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.