UnknownUnicorn31399052

Học Price Action nâng cao: Flag Limit setup

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Học Price Action nâng cao: Flag Limit setup
Flag Limit trong ý tưởng scalp vàng bài trước.
Biểu đồ trong bài này chỉ dùng để minh hoạ, không phải gợi ý giao dịch.

Setup Flag Limit mạnh khi hợp lưu với kháng cự và có momentum mạnh khi break qua kháng cự.
Ở vị trí break giá tạo Flag Limit dạng Hidden Base trong ví dụ này.
Đây là một vùng cầu nhỏ trong setup buy.
Các yếu tố khác cần quan tâm là đường FL line trùng với vùng Hidden Base và giá nên quay về sớm sau khi breakout.

Momentum mạnh thường được tạo ra bởi cây nến như mazubozu, và đường giá thẳng đứng (hay vuông góc với đường ngang).
Xem biểu đồ GBPUSD và ví dụ của vàng ở dưới.

Hãy like và bình luận để xem được bài viết hơn nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.